Hội Đồng giáo sư Phan Châu Trinh - Niên khoá 62-63 - Hình ảnh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Hội Đồng giáo sư Phan Châu Trinh - Niên khoá 62-63

HoidongGSPCT 62 63

1/ Hàng đầu, ngồi: Cô Truơng Thị Thuý, Dạy môn Pháp Văn

Hàng 2: Thầy Đặng Như Đức, Sử Địa

Hàng 3: - Nguyễn Khoa Cang, Toán

Hàng 4: Trần Công Kiểm, Sử Địa & Công Dân

Hàng sau cùng: - Lê Quang Mai, Lý Hoá 

Ghi chú: Xin độc giả bổ túc thêm phần danh sách còn thiếu sót rất nhiều.

Không nhìn rõ các thầy: Nguyễn Thanh Trầm, Vạn Vật - Nguyễn Trung Hối, Việt  Văn - Lê Long Viên, Pháp Văn - Nguyễn Tòng, Pháp Văn & Lý Hoá - Lý Châu, Sử Địa.