Trường PCT, Đà Nẵng - Hiệu trưởng đến tháng 4, 1975

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ChandundPCT 02R

Trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Hiệu trưởng qua các thời kỳ đến tháng 4 năm 1975

 

Thứ Tự

Tên

Nhiệm kỳ

1

Lê Khắc Giai

1952-1953

2

Trương Cảnh Ngôn

1953

3

Bùi Tấn

1953-1955

4

Huỳnh Văn Gi

1955-1956

5

Nguyễn Đăng Ngọc

1956-1962

6

Ngô Văn Chương

1962-1963

7

Châu Trọng Ngô

1963-1964

8

Đặng Ngọc Tuấn

1964-1966

9

Trần Vinh Anh

1966-1967

10

Thái Doãn Ngà

1967-1973

11

Huỳnh Mai Trác

1973-1975

12

Nguyễn Đình Trọng

1975

 

HoiDongGiaoSu1955 1956R

Lịch sử