Tôi Đi Tìm Tôi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ToiDiiTimToi 01

Tôi đi tim tôi

giữa muôn người  xa lạ

Những bộ mặt cười ,

những bộ  mặt khóc

Những cái nhìn lặng câm ,

những cái nhìn xa lạ

Tôi thấy tôi trong họ,

 Tôi không thấy tôi trong tôi

Tôi lại đi tìm tôi

giữa muôn người xa lạ

Tôi đã là anh ,

tôi đã là em

Nhưng sao tôi vẫn chưa là chính mình

Và tôi lại đi tìm tôi

giữa muôn người  xa lạ

Một ngày kia

Mệt mỏi

Chán chường

Tôi ngồi lại

Và chợt nhận ra mình

chỉ có thể nhận ra mình

Khi biết yêu thương

Nguyễn An Nhiên

( ĐS Kỷ niệm 55 năm thành lập trung học PCT ĐN, Hải ngoai  2007  )