Có Những Thời Gian

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 
CoNhungthoi gianR

Có những thời gian

Không thời gian

Lắng trong

Âm hưởng nhịp nhàng

Im lặng mênh mang

Ánh  mắt bờ môi

Có những chốn nơi

Không chốn nơi

Lan khắp

Sông núi biển ngàn

Dằng dặc thênh thang

Nhịp cầu đã gãy

Có những lời

Không thành lời

Tan vời

Chiếc bóng đêm tàn

Ngổn ngang giấy trắng

Giọt lệ Giang Châu...

San Diego, Mùa Thu 95

Nguyễn Đăng Ngọc