Nhắc

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 ChoHan NgaBaDongKhanh dn xua

em còn nhớ thành phố vui Đà Nẵng?

nhớ con đường Lê Lợi hiền khô ?

mưa chạng vạng có một người trầm lặng

đứng đợi ai chết cứng tự bao giờ

 

em đã nói, đã nói gì với gã

lời trái tim, tứ mã nan truy

lòng rách nát đâu dễ gì khâu vá

thơ như sông lặng lẽ biệt ly

 

tôi biết gã, tôi rất thân với gã

một hiền dân, một đại phú tình yêu

đời lộng lẫy không nhờ gì phép lạ

nhờ trái tim mãi mãi biết yêu

 

em lầm lỗi, gã cũng lầm lỗi

( đời vui thêm nhờ những lỗi lầm)

Kịp quay lại máng cỏ xưa , giếng cũ

Còn trách chi những kẻ hồi tâm ?

 

Cảm ơn nhé, những con đường Đà Nẵng

Cảm ơn em dung dị bình thường

Tin em biết : gã bây giờ vẫn bảnh

Vẫn đều đều vun quén yêu thương

 GaPhu dn xua 21

Luân Hoán

(“ ĐS Kỷ niệm Trường xưa. Santa Ana, Cali 7/2009 “ )