Huyễn Thực

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Vao trong huyen mong2

Sáng Tu sĩ kinh hành cầm tích trượng

Đi trong sương nghe chim hót thông reo

Học ở thiên nhiên dòng sinh hoá bọt bèo

Tan rồi hợp, thịnh và suy vạn lẽ

Đêm tối lại nằm nghe rừng kể lể

Chuyện đổi đời, chuyện tế thế an bang

Chỗ ta ở, tên đặt Phù Vân Am

Đâu dám ví với Bàn Khê, Sông Vị

Hay Dã Sằng Ngọa Long người đại chí

Mà chỉ là am nhỏ đất khô cằn

Con suối đục, nước tù chứa lăng quăng

Dăm cổ thụ, vài cây rừng mục đổ

Tủ Kinh sách đọc tiêu sầu vạn cổ

Nhắp chung trà mà nghĩ chuyện biển dâu

Rôi tụng kinh cầu diệu pháp nhiệm mầu

Cứu dân tộc ra khỏi vòng nghiệp ác

Người phố thị tưởng lầm có gì khác

Ở trên rừng Đạo sĩ luyện chi đây ?

Có đôi người đến tận chốn Am mây

Mới vỡ lẽ là Phù Vân chỉ thế

Ai hiểu, ai không, chuyện đời thây kệ

Cứ rừng sâu ta cất bước thênh thang

Mặc sương mù mỗi buổi sáng mênh mang

Hồn trải rộng trong gió ngàn huyễn thực...

Vao trong huyen mong3

Tịnh Đức- Tôn Thất Toản ( PCT 1957-64 ) 

TuyenTapThoHuyenThuc 0306E

( Trong “ Tuyển tập thơ văn Tịnh Đức “ 2007  )