Nếu Tôi Lấy được Cầu Vồng ..

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Cau vong 16

Cầu Vồng muôn sắc trên trời

Nếu tôi lấy được, tặng người nào đây

Bạn hiền ơi, tặng bạn này

Lung linh sáng đẹp, chẳng phai nhạt màu

Cùng nhau chia sẻ nỗi sầu

Cũng như những lúc đớn đau nghẹn ngào

Nếu tôi dựng được núi cao

Lòng riêng tặng bạn, ai nào biết không

Chốn bình yên , cảnh non bồng

Nơi thanh tịnh sống, cõi lòng an nhiên

Bạn mang nặng gánh ưu phiền

Tôi xin lấy hết, lên thuyền ra khơi

Thong dong góc bể chân trời

Sầu tan bọt biển thảnh thơi tấm lòng

Những gì tôi muốn được không ?

Núi cao, biển cả, cầu vồng...khó thay !

Bạn ơi xin hiểu lòng này

Tuổi đời chồng chất tháng ngày trôi ngang

Đâu gì quí giá cho bằng

Chân tình bạn hữu ...khi cần có nhau !

 Cau vong 09

Haỉ Đà

Phỏng dịch - 2003

IF  I  COULD  CATCH  A  RAINBOW

If I could catch a rainbow

I would do it just for you

and share with you its beauty

on the day you’re feeling blue...

          If I could build a mountain

          You could call your very own

          A place to find senerity

          A place to be alone ...

If I could take your troubles

I would toss them in the sea

But all these things I’m finding

are impossible for me...

          I cannot build a mountain

         Or catch a rainbow fair

          But let me be what I know best,

          A friend that’s always there.

Friendship01

Sandra Lewis Pringle

( “ Kỷ yếu 30 năm xa xứ” , 2005 tại Hải ngoại )