Dấu Cỏ Hồng Năm Xưa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 mua co hong1

Mưa thoáng nhẹ trên bờ môi phím vỡ

Thoáng mây hồng cho tình mới đam mê

Em có biết trong ngàn xưa cỏ ướt

Chút mây bay là thương nhớ vọng về

Hàng nến đỏ trong đêm nào cuối hạ

Sinh nhật hồng tình khóc lá thu mưa

Em có biết trong chiều êm lá đổ

Sợi tình nào ta nhớ phấn hương xưa

Lá me bay trong chiều cao vời vợi

Dấu cỏ hồng tình chớm nở xôn xao

Misa

( Kỷ Yếu Hội ngộ PCT-HĐ, 30 năm xa xứ,  2005 tại Hải Ngoại )