Tuổi Thơ Bướm Vàng

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 TuoiThoBuomVang

Mỗi năm Xuân mới trẻ ra

Tuổi đời sao cứ mãi già thế ru ?

Xuân này tìm cốc tịnh tu

Đọc kinh vô tự giải trừ cơn mê

Xuân đi, xuân đến, xuân về

Ta đi, đi mãi tìm quê hương nào ?

Tìm người dưới bóng trăng sao

Thời gian mộng ảo đi vào câu thơ

Giật mình tỉnh phút thiền mơ

Quê hương mình đó ...tuổi thơ bướm vàng

Tìm chi giữa chốn nhân gian

Thuyền tình lỡ chuyến , đò ngang sang rồi !

Tôi về tìm gặp bóng tôi

Bướm vàng thơ thẩn, bồi hồi ngày xưa ...

Ngày xưa đâu phải tình cờ

Tuổi thơ yêu bướm, chẳng ngờ được yêu !

Tình yêu huyễn tưởng sớm chiều

Làm sao cắt nghĩa nhiều điều vấn vương

Thôi thì xin tạ người thương

Tuổi thơ tìm thấy quê hương nhiệm mầu

Tuổi thơ – Xuân mãi còn nhau

Thiền tâm chúc nguyện không màu thời gian

Hồ Cư Lâm Tuyền Linh

Xuân 2017

( “Trường Xưa 2” kỷ yếu cựu học sinh PCT nk 1956-63 )