Thông Báo cùng bạn đọc ”Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng”

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 PCTPMHoan

Thông báo cùng bạn đọc ”Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng”:

Sau một thời gian dài vắng bóng, nay trang nhà ”Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng” đã được upgraded để họat động hữu hiệu và tạo mỹ quan hơn.
Thời gian qua, việc tạo dựng lại trang nhà thật là gian lao vất vả. Bảo Sơn và toàn ban biên tập đã bỏ nhiều công sức và tài chánh làm việc liên tục, kiên trì nghiên cứu, tái lập trang nhà được an toàn và hoàn mỹ hơn.
Trang nhà xin đươc ra mắt các bạn muôn phương nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4, năm 2021.

Thân kính chúc bạn đọc và gia quyến ” Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng”

một cuối tuần vui khỏe.

http://phanchautrinhdanang.com