Trọng lú : "Đất nước ta chưa bao giờ hiện đại như ngày nay !!!"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

CÁI KHÓ nó LÓ CÁI …. LU hay là cái Cờ lờ mờ ?

- Không phải xe bán mì, bánh bao, xôi chè nhé. Đây là xe xét nghiệm covid với công nghệ 4.0 xứ Đông Lào
 - Phát minh mới của đảng ta đấy. Khéo lại bán được bằng sáng chế sang cuba chứ chẳng đùa
- Dân Tộc Việt Nam có sánh vai được với cường quốc năm châu hay không thì nhìn vào đây sẽ rõ!
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7