Đệ nhất A & B đầu tiên của trường Phan, niên khoá 62-63 - Hình ảnh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

DeNhatABDauTienNienKhoa62 63

 

Mong các bạn bổ túc thêm tên tuồi - Cám ơn