Hội Đồng giáo sư Phan Châu Trinh - Niên khoá 62-63 - Hình ảnh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Hội Đồng giáo sư Phan Châu Trinh - Niên khoá 62-63

HoidongGSPCT 62 63

1/ Hàng đầu, ngồi: Cô Truơng Thị Thuý, Dạy môn Pháp Văn

 • Cô Đặng Thị Liệu, Anh Văn 
 • Cô Phạm Thị Bội Hoàn, Pháp Văn 
 • Cô Lê Thị Mỹ, Vạn Vật 
 • Cô Trần Ngọc Liễng, Pháp Văn 
 • Cô Trần Đình Chín, Văn Phòng
 • Thầy cô Nguyễn Đăng Ngọc, Hiệu Trưởng 
 • Ông Đoàn Văn Khánh, trường Bán công, Phụ Huynh
 • Ông Vương Duy Quỳnh, Phụ Huynh
 • ….. Thầy Bùi Tấn, Toán
 • ……..
 • Ông Đinh Tránh, Văn Phòng

Hàng 2: Thầy Đặng Như Đức, Sử Địa

 • Ngô Hữu Ngọc, Lý Hoá
 • Trần Đình Hoàn, Việt Văn 
 • Ngô Thị Như Hà, Việt Văn 
 • Hoàng Oanh, Anh Văn 
 • Lữ Bá Diệp, Anh Văn 
 • Phan Thị Hiền Viên, Vạn Vật 
 • Hoàng Thị Hạnh, Pháp Văn 
 • Ông Trưởng Ty Kiến Thiết, P. Huynh
 • Ông Tân Việt, P. huynh
 • …………..
 • Trần Ngọc Quế, Việt Văn 
 • Bửu Thiếc, Lý Hoá

Hàng 3: - Nguyễn Khoa Cang, Toán

 • Trương Văn Hậu, Lý Hoá 
 • Trần Đại Tăng, Toán
 • Hồ Văn Thuyết, Việt Văn 
 • Trần Xuân Giảng, Anh Văn
 • Truơng Thị Lệ An, Nữ Công & Gia Chánh 
 • Nguyễn Thị Kim Thành, Pháp Văn 
 • Phan Thanh Gia Lai, Triết 
 • Trần Thị Kim Chi, Lý Hoá 
 • Hoàng Thị Mộng Liên, Vạn Vật
 • Ông Nguyễn Đỗ, P. Huynh
 • Nguyễn Đỗ Thuận, Văn Phòng 
 • Nguyễn Ngọc Kỳ, Anh Văn 
 • Ông Bửu Diên, Văn Phòng 
 • Ông Nguyễn Dậu, P. Huynh
 • Cung Thế Mỹ, Lý Hoá 

Hàng 4: Trần Công Kiểm, Sử Địa & Công Dân

 • Dương Quang Tiến, Anh Văn 
 • Trần Trừu, Lý Hoá 
 • Phạm Hữu Khánh, Vẽ
 • ……
 • Ông Tường, Văn Phòng 
 • Nguyễn Giai, Anh Văn 
 • Nguyễn Bá Việt, Pháp Văn
 • Trần Đình Quân, Việt Văn 
 • Trần Tấn, Pháp Văn 
 • Đặng Thiết Lý Hoá 

Hàng sau cùng: - Lê Quang Mai, Lý Hoá 

 • Trần Đình Đàm, Lý Hoá
 • Lâm Sĩ Hồng, Việt Văn
 • Trần Hữu Duận, Tổng Giám Thị 
 • Đặng Xuân Nhi, Việt Văn 
 • Tôn Thất Lan, Anh Văn 
 • Hoàng Bích Sơn, Nhạc

Ghi chú: Xin độc giả bổ túc thêm phần danh sách còn thiếu sót rất nhiều.

Không nhìn rõ các thầy: Nguyễn Thanh Trầm, Vạn Vật - Nguyễn Trung Hối, Việt  Văn - Lê Long Viên, Pháp Văn - Nguyễn Tòng, Pháp Văn & Lý Hoá - Lý Châu, Sử Địa.