Họp Mặt

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

                   DaiThoThayNguyenDangNgoc

Nghĩa bạn ơn thầy còn chút đây

Ba mươi năm lẻ tháng năm chầy !

Người đi lạc lõng hồn Chung Tử

Kẻ ở bâng khuâng dạ Bá Nha

Dâu bể lớp xưa xa bạn hữu

Tang thương trường cũ biệt cô thầy

Xứ người họp mặt dăm ba đứa

Tấc dạ bồi hồi nhớ chẳng khuây.

Lam Hà

(  ĐS Kỷ niệm 50 năm thành lập Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng,

California 29/11/2002  )

Mừng Đại Thọ 90 năm Thầy Nguyễn Đăng Ngọc
tại San Diego ngày 28 tháng 12 năm 2013

(Photo by Nguyen Dang Nam)

 

 


 

(xìn bấm vào hình để xem tập ảnh)