Cộng đồng Việt Nam ủng hộ Ukraine - 30/04 ở Vancouver

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

30/04 qua đi. Ngày Việt Nam ( Vietnam Day) vẫn còn là giấc mơ hoa của người viết dã sử.

DaiTuongNiemChienSiVNCH1

DaiTuongNiemAnhHung

DaituongniemChiensiHoangSa
Cộng đồng Việt Nam (ở Vancouver BC Canada) ủng hộ Ukraine
HoTroUkraine

Có mấy ai nhớ và thầm khóc cho số phận hẩm hiu của Ukraine ?