Nắng Phượng

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

NuSinhAoTrang


Đường trưa hoa nắng lung linh

Nắng pha phượng thắm, em xinh môi hồng

Trên cao mây trắng mơ mòng

Trời xanh cao ngất cho lòng em vui

 

Lá phượng rơi, em ngậm ngùi...

Lao xao hè tới xa rời Trường yêu

Em về nhặt nắng phượng thêu

Ép trang Lưu Bút ươm nhiều vu vơ

 

Mùa thu em biết làm thơ...

Hồng Lam

( “ Kỷ yếu Hội ngộ PCT-HĐ “ , 30 năm xa xứ,  2005 tại Hải ngoại  )