Nắng Sân Trường - Đan Thanh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

nang san truong DanThanh0

Một sớm nghiêng mùa hạ

Rót nắng vào sân trường

Ôi vạt nắng dễ thương

Tương tư trong tà áo

Lấp lánh trên trang vở

Tuổi hồn nhiên mắt xanh

Đốm nắng đường Duy Tân

Tần ngần trên vai áo

Hàng xà cừ một thuở

Rợp bóng cho tình ta

Vành nón nghiêng mặn mà

Bồi hồi tuổi mười bảy

Nắng theo về bên ấy

Bỏ sân trường lá rơi

Aó lụa trắng bên đời

Thương trái tim mới lớn

Sân trường xưa màu nắng

Đọng thành vũng cô liêu...

Đan Thanh

Đà Nẵng, tháng 10, 2012.

(  trong “  Nửa Vầng Trăng “ )