Đam Mê

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 
DamMe

Ta quý như là ta quý ta

Nâng niu kỷ niệm ngọc ôm ngà

Lên ngôi thần tượng , ngai cao cả

Ta quý tình như ta quý ta

 

Cây cỏ vô tình đâu có biết

Lòng ta nở với cánh hồng tươi

Tâm như mở hội hoa cười mộng

Nắng ấm, chim reo, mộng giữa trời...

 

Trời đất vô tình đâu có hiểu

Lạnh lùng tuyết phủ lạnh tình yêu

Gió rát từng cơn quần tim héo

Thân đau , máu đỏ hận cô liêu...

  

Ta quý như là ta quý ta

Nhưng thôi đạo lý cõi ta bà

VÔ THƯỜNG hai chữ chừng như huyễn

Lẽ thật vô tình, ai yêu ta ?

 n 

Lê Thị Bạch Nga

( “ Để Lại Cho Vui “, Montreal -Canada 2011 )