Phân Ưu Cố Đại Lão Hoà Thượng TỊNH ĐỨC - Chương Trình Tang Lễ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ht tinh duc 3B

PHÂN ƯU


Chúng tôi một nhóm Cựu Học Sinh trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Niên khoá 1957-1964
vô cùng kính tiếc vừa mới nhận được tin:

Cố Đại Lão Hoà Thượng TỊNH ĐỨC

Thế danh TÔN THẤT TOẢN

Ngày sinh: 1 tháng 8 năm 1944, Giáp Thân tại Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Trú quán, làng Thạc Gián Đà Nẵng.

* Cựu Học Sinh trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. (Niên khoá 1957-1964)

* Viện chủ chùa Đạo Quang, Thành Phố Garland, Texas, Hoa Kỳ
* Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam-Hải Ngoại.
đã viên tịch vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày mùng 5 tháng Chạp năm Tân Sửu.

Trụ Thế 78 năm, Hạ Lạp 52 năm

Chúng tôi một nhóm CHS.PCT
Đà Nẵng xin đồng tâm cầu nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Đức
an nghỉ cõi trời, cao đăng Phật Quốc.

THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ PHÂN ƯU

000598 Online Logo Maker Lotus Logo design

Chương Trình Tang Lễ Cố Hoà Thượng Thích Tịnh Đức 

⁃ Phó Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam-Hải Ngoại

⁃ Trụ Trì Chùa Đạo Quang

*Thứ Sáu Ngày 21 Tháng 1 Năm 2022 - 10:00 am

⁃ Cung đón Kim Quan về Chùa Đạo Quang

⁃ An Vị Kim Quan nơi Pháp Đường

⁃ Lễ Thọ Tang - 11:30 am

⁃ Cúng dường trai tăng

⁃ Chư Phật Tử dùng cơm - 1:00 pm - 6:00pm

⁃ Lễ Viếng - 7:00 pm

⁃ Khoá Kinh Cầu Siêu

⁃ Thuyết pháp (HT Tăng Thống Thích Pháp Nhẫn)

*Thứ Bảy Ngày 22 Tháng 1 Năm 2022 - 5:30 am

⁃ Công phu sáng

⁃ Hành thiền - 7:00 am

⁃ Điểm Tâm - 8:30 am - 10:30 am

⁃ Lễ Viếng - 11:00 am

⁃ Cúng dường trai tang - 1:00 pm - 6:00 pm

⁃ Lễ Viếng - 7:00 pm

⁃ Khoá Kinh Cầu Siêu

⁃ Diễn Ngâm thơ HT Thích Tịnh Đức

*Chủ Nhật Ngày 23 Tháng 1 Năm 2022- 5:30 am

⁃ Công phu sáng
⁃ Hành Thiền - 7:00 am

⁃ Điểm tâm sáng - 8:30 am

⁃ Khoá Cầu Siêu

⁃ Đạo từ HT Tăng Thống Thích Pháp Nhẫn

⁃ Cảm từ Chư Tôn Đức Tăng và Quan Khách

⁃ Lời cảm tạ HT Chơn Trí Trưởng Ban tổ chức - 12:00 pm

⁃ Di Quan

⁃ Nhập Đài hoả táng

12 short stem roses hand tied bouquet

bong sen banh xe luan hoi