Họp mặt CHS.PCT Đà Nẵng ngày 5/11/2021 - Hình ảnh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vài hình ảnh

Họp mặt CHS.PCT Đà Nẵng ngày 5/11/2021 tại  Blue Restaurant Banquet nam California, USA

HopmatPCT01
HopmatPCT02

HopmatPCT03

HopmatPCT04

HopmatPCT05

HopmatPCT06

HopmatPCT07

HopmatPCT08

 

HopmatPCT10

HopmatPCT09

HopmatPCT11

HopmatPCT12

HopmatPCT13

HopmatPCT14

HopmatPCT15

Hình ảnh (Nguyễn Ngọc My) Edited by Bảo Sơn