Thầy Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Ngọc

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

+maxresdefault

Phân Ưu

Nhận được tin buồn:

Thầy Nguyễn Đăng Ngọc
Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

vừa từ trần ngày 01 tháng 2 năm 2021
tại California, USA
hưởng đại thọ 96 tuổi

Chân thành chia buồn cùng gia đình Thầy Hiệu Trưởng và tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Đăng Ngọc sớm về cõi Niết Bàn 

 starbar