Bác Sĩ Trần Duyệt Tảo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

OIP

 

Phân Ưu

Nhận được tin buồn:

Bác Sĩ Trần Duyệt Tảo

nguyên Bác sĩ Quân Y Quân Lực VNCH
 Cựu học sinh PCT ĐN NK 57-64

mãn phần vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Houston, Texas.
Hưởng dương 76 tuổi

Một Thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng chân thành chia buồn cùng tang quyến BS Trần Duyệt Tảo

Xin  nguyện cầu Hương Linh anh Trần Duyệt Tảo sớm tiêu diêu Miền Lạc Cảnh.

PHANUUBSTRANDUYETTAO

(Chùa Liên Hoa Huston )

R283fd833d4c2c7eb9bc59d8fb7d02cdb

150959

 Nhóm bạn Cựu học sinh PCT ĐN NK 57-64

Gia đình Phan Thị Thu Hà ( Canada)

Gia đình Bùi Hồng Vân 

Gia đình Vũ Văn Long 

Gia đình Trương Công Siêu 

Gia đình Trần Đình Thắng 

Gia đình Chiếu Lê ( DC)

Gia đình Vương Ngọc Hà