Vô Cùng Thương Tiếc Đại Tá TRƯƠNG NHƯ PHÙNG

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

OIP

 

Phân Ưu

Nhận được tin buồn:

Cụ Ông TRƯƠNG NHƯ PHÙNG
 
DTTRUONGNHUPHÙNG
 
Cựu Đại tá, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hoà Cầm, đồn trú tại Hoà Vang, Quảng Nam.
 
DTTNPCOVANG
 
Đã từ trẩn vào ngày 13/5/2021 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ: 88 tuổi
 
Chúng tôi một nhóm cựu Sĩ quan, Hạ Sĩ quan vả Binh sĩ thuộc TTHL Hoà Cầm
xin Chia Buồn đến quý tang quyến .
Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông Trương Như Phùng sớm đuợc tiêu diêu miền Lạc Cảnh.
 
Một nhóm cựu SQ, HSQ & BS TTHL Hoà Cầm
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thắng Trần 

 

150959

 

  Tập Ảnh Đại Tá TRƯƠNG NHƯ PHÙNG

Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos69 DTTNP DTTNP3 TNP Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos12 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos21 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos23 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos24 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos25 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos28 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos32 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos34 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos36 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos37 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos38 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos41 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos42 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos43 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos44 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos45 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos49 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos50 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos53 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos56 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos57 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos62 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos63 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos64 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos65 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos66 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos68 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos7 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos71 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos72 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos76 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos78 Truong Nhu Phung Phap Danh Nguyen Minh Houston Tx Photos8