Tiễn Thầy MÔN ĐỆ KHÓC TANG

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tiễn Thầy MÔN ĐỆ KHỐC TANG
 
THAYHIEUTRUONGNDN
 
Trở mùa buốt lạnh cuối đông
Hung tin:_" Thầy đã minh mông đất trời !"
Bỗng,lòng xa xót khôn nguôi
Khúc phim dĩ vãng bồi hồi đẫm mi
Thầy đã ra đi!
Thầy đã ra đi!
Nhớ Thầy - dáng bước uy nghi
Từ tâm in đậm khắc ghi môi cười
Trường bề thế
bởi tay Người
 
Bảng đen phấn trắng lời lời truyền trao
 
Trong lớp học
Sân cờ cao
 
Tiếng Thầy sang sảng thuở nào còn vang
 
Đạo, Đời, Trung , Hiếu bảo ban
 
Trò, trò...lớp, lớp...vâng mang không rời
 
Thầy ơi!
Thầy ơi!
 
Kính cầu,
 
Ánh Đăng quang mãi rạng ngời
 
Diêu trì tâm Ngọc phương trời Tịnh An
 
 
R6ee7c1041bf9b6c32a7e877551ac16a2
 
Tiễn Thầy
 môn Đệ Khốc Tang.
  
Hà Nguyên Lãng
(Niên Khóa 59-66)