Những Hình Ảnh PCT Xưa - Updated June. 14, 2024

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Các Lớp Đệ tứ PCT ( nk 1953-1954)
Các Lớp Đệ tứ PCT nk 1953 1954
 
Trại Hè toàn trường PCT tại Mỹ Thị ,Đà Nẵng 1960 ớp Đệ Ngũ 4
Trại Hè toàn trường PCT tại Mỹ Thị Đà Nẵng 1960
[ Lạc , đội mũ cối. Hiền , ôm đàn guitar]
( “ Trường Xưa 2 “ kỳ yếu cựu học sinh PCT nk 1956-63 )
 
Cây Phượng Vỹ từ Đà Nẵng qua
PhuongVyThuHa 6217
Cây Phượng Vỹ  trồng trong chậu kiểng, ươm từ hạt Phượng đem từ
Đà Nẵng qua, nay đã được 6 tuổi.( Sept 23/1999 . Hình của NVQ )
Không biết đến bao giờ có hoa ?
 
Lớp Đệ tứ 2  Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 1955
LớpĐệtứ2PCTĐà Nẵng1955R
 
Họp Mặt bạn hữu PCT,  mùa Hè năm 2005 tại California.
 HọpMặtPCT2005California

[ t-p : - Võ Công, Trương Văn
Thương (đã mất), Huỳnh Phước Toàn ( đã mất) , Nguyễn diệu Liên Hương, Trần Nhật Ngân ( Nhạc sĩ Nhật Ngân,đã mất)
          - Trần thị Ngọc Tuý, bà xã của Huỳnh Phước Toàn, chị Trần thị Ngọc Bích ( đã mất), bà xã của Trần Nhật Ngân. ]

 

Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 1958 


LeKhacNgocQuynh 7076R

    Cô Lê Khắc Ngop̣c Quỳnh ̣( người thứ nhất hàng ngồi phía tay phải ) và học trò PCT

(“Trường Xưa 2”,kỷ yếu cựu học sinh PCT nk 1956-63 )

 

HuyPCT1955R

Huy , PCT 1955
 
Thầy Tịnh Đức Tôn Thất Toản & Thầy Khánh Hỷ Trần Minh Tài và bạn hữu cũ
TinhDucandOthersR
  ( ở một lần họp mặt tại California, năm 199…(?)

[ t-p : Thầy Tịnh Đức( đã mất ) Nguyễn hữu Lân ( đã mất), Thầy Khánh Hỷ, Trần Duyệt Tảo ( đã mất) , và Võ Văn Mại ]

 

Trần Ngọc Hội (Đà Nẵng  1954 ) Trần Ngọc Hội 7105

( Anh Trần Ngọc Hội thuộc thế hệ PCT đầu tiên)

Đà Nẵng  ngày 15 tháng 3,1960
PCT DN 1960R( t-p : - hàng trước : Xuân Hoa, Phạm t Yến, Đỗ Chi Viên.
          - hàng sau : Bàn , Nguyễn diệu Liên Hương, Nguyễn t Hương)
( “ Một Thời Cho Cả Một Đời “giai phẩm của cựu  HS PCT ĐN nk 1956-1963)
 
Trần Ngọc Toàn( PCT 1958-1965 )Trần Ngọc Toàn PCT 1958 1965       ( 1946 - Jan 20/2013 )


Họp mặt ở Đà Nẵng 2013

HopMatDN 2013 oanh 1R

(t-p :- đứng:(?), Đặng t Thành, Tôn Nữ Như Hảo, Ngô t Kim Oanh Phạm t Đàm, Lê t Trang
          - ngồi : Nguyễn t Ái, Nguyễn văn Khánh, Kim Chi )

 
Họp Mặt các Trung học QN- ĐN 
Hè 2015 tại Anaheim, California
 HopmatQN DN 0983

t-p : -  ngồi : Lương Mậu Cường ( đã mất), Nguyễn Hoàng, Trần Anh Tiến.
- đứng : Chương, Phạm Quý Giao, Bửu Uyển,Nguyễn Phúc.
( Ảnh của NP ) 

Trần Ngọc Hoàn

TranNg0cHoan TeHeDauTien( 1942 - Jan 13/ 2009 )
( Anh Trần Ngọc Hoàn thuộc thế hệ PCT đầu tiên)

Lê thị Bạch Nga (PCT 1956-63)
LethiBachNgaPCT 1956 63R     (30.10.1945 - 30.5. 2020 ) 

Thầy Hiệu trưởng và Cô Nguyễn Đăng Ngọc  ThayHieuTruongvaCo NguyenDangNgoc

Tại Fletcher Cove Beach Park, California, Sept 7, 2015.

Họp Mặt PCT toàn thế giới kỳ I tại California , tháng 7, 2009.( một ngày trước đại hội)

HMattPCTrinhtoantheGioiKyI 07 2009 tạiCa1

Thầy Tịnh Đức Tôn Thất Toản và bạn học cũ cùng lớp :
( p-t : - Phan Thanh Hoà
            - Võ t Hồng Đoá, Bùi thị Hồng Vân, Lê t Cử, Phan t Thu Liên, Thầy Tịnh Đức, Phạm t Quỳnh Chi, Phan t Thu Hà )

 

Họp Mặt Phan Châu Trinh toàn thế giới kỳ I  Tháng 7 năm 2009 tại California.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh & học trò cũ

HMattPCTrinhtoantheGioiKyI 07 2009 tạiCa2(t-p : Phan t Thu Liên, Tạ Minh Nguyệt, Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn diệu Liên Hương, Phan t Thu Hà , chị Trương Thị Phi Ánh, thân hữu ) 

 

Họp Mặt ở Đà Nẵng ( 1989 )

HPMatDaNang 1989 6973R

( P-T : - Ba Mẹ của Huỳnh thị Thương

            - Điềm, Huỳnh t Thương, Nguyễn t Thêm , Lê t Quý Phẩm, Thầy Trần Đại Tăng, Châu t Yến Loan,Đỗ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Tham, Bích.

            - Nguyễn Thiếu Dũng, Cao Ngọc Trãn )

 

Họp Mặt PCT Ngày 4 tháng 2 năm 2018 tại California.

IMG 0893

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh (đã mất ) và học trò cũ.

(t-p : Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Hồng Đoá , Bích Đào và Phan Thanh Hoà )

 

PCT Đà Nẵng, năm 1958

DaNang 1958 DTLieu1

t-p : - Cô Đặng thị Liệu ( đã mất),  Cô Lê khắc  Ngọc Quỳnh

        -  Cô Chín (Bà Trần đình Chín,đã  mất ), Cô An Hà Châu
 
 
Họp Mặt Phan Châu Trinh toàn thế giới kỳ I tại California tháng 7,2009

PCT HopMat July2009 6277

( t-p : Võ Thiệu, Đào Bạch Thạch, Huỳnh t Phú, Phan t Thu Hà, (?), Võ t Hồng Đoá,Ngô Phước An, Phan t Thu Liên, Đinh t Kim An )

Thầy Trần Đại Tăng (1937 - 06/08/2015 )

TranDiaTang 6401R

( Thầy Trần Đại Tăng,Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10, 2005 )

Cô Nguyễn thị Hoàng Oanh ( 1937-1/1/2024 )

NguyenThiHoangOanh 6399

Cô Hoàng Oanh , ngày Họp Mặt Phan Châu Trinh toàn thế giới kỳ I tại California, tháng 7/2009)

 
Họp Mặt các trường Trung Học Quảng Đà  tại Anaheim , California năm 2015
HopMat 2015

t- p : Đỗ Anh Tiến , Lương Mậu Cường ( đã mất ), Bùi t Hồng Vân, Nguyễn Phúc ( ảnh của PN )

 

Thầy Nguyễn Bá Việt ( Sài Gòn, tháng 5, 2001 )

ThayNguyenBaViet 6377

 

Đà Nẵng , năm 1961

Trai Tuy Bich 1961

Trần thị Ngọc Trai -Trần thị  Ngọc Tuý , Trần thị Ngọc Bích

 Bãi biển Nha Trang, Hè 1961
PCT BaiBienNhaTrang He 1961
 Ngọc Tuý ,Ngọc Bích ,Ngọc Trai
(Hai chị Ngọc Trai & Ngọc Bích : thế hệ PCT đầu tiên. Ngọc Tuý : thuộc PCT nk 1956-1963)

 

Họp Mặt  của cựu học sinh  Phan Châu Trinh & Hồng Đức tại  Toronto, ngày  27 tháng 7, 2008.

PCT HongDuc Toronto 2008

Cô Lê khắc Ngọc Quỳnh (ngồi chính giữa hàng thứ hai )

 

Họp Mặt của cựu học sinh Phan Châu Trinh & Hồng Đức tại Toronto, mùa Hè 2012 ( Ảnh của BVT )

PCT HongDuc Toronto 2012 A


PCT HongDuc Toronto 2012 B
 
 
Học trò cũ Phan Châu Trinh viếng thăm và chúc thọ Thầy Cô Nguyễn Đăng Ngọc.San Diego, Feb / 2008
PCT ThamThayCoNDNgoc 2008

Thầy, Cô Nguyễn Đăng Ngọc .
( Phía sau, t-p :Minh Nguyệt Bích Đào, Quỳnh Chi,Liên Hương,Diệu Lan ; ảnh của PQC)

 
Trường Phan Châu Trinh ngày xưa, thời gian khoảng những năm 60’s
PCT NgayXua 1960s.RJPG
 
Phạm thị Duyệt 
PhamThiDuyetR
 

Họp Mặt Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, tháng 11,2002 tại California.
Hopmat50NamPCTinCA 6276R
( t-p : Nguyễn Ngọc Ái, Huỳnh t Phú, Phan t Thu Hà, Nguyễn diệu Liên Hương, Phan t Thu Liên, Võ t Hồng Đoá, Trịnh t Diệu Lan, Nguyễn Tuấn.
Sư Tịnh Đức Tôn Thất Toản, Ngô Phước An .)

 Đội bóng rổ  Nữ đầu tiên của trường PCT .

PCT Doibongrodautien 5775R

(  t-p : - hàng đứng : Phan văn Gà ,(?),(?),(?), thầy Đặng Như Đức , thầy Nguyễn Thanh Trầm, (?), (?), Kim Dung, Nguyễn Tuấn

- hàng ngồi : Lê t Bạch Nga, Ngô t Phước Hạnh, (?), Nguyễn diệu Liên Hương, Võ t Hồng Đoá.)

( Ảnh trong “ Trường Xưa 2, năm 2017, Kỷ yếu cựu học sinh PCT Đà Nẵng, nk 1956 - 1963 )

 
Ngày Đệ thất Phan Châu Trinh , 1956

TrầnthiNgọcTuý LêthịNgọcLâm PCT57 58R

nh 1 : t-p :Trần thị Ngọc Tuý, Lê thị Ngọc Lâm

 
Ngày Đệ Lục Phan Châu Trinh, niên khoá 1957 - 1958

NguyễndiệuLiênHương Lê thị Ngọc Lâm TrầnthịNgọcTuý PCT57 58Rjpg

 t-p :Nguyễn diệu Liên Hương, Trần thị Ngọc Tuý,.Lê thị Ngọc Lâm ( phía trước )

 

Trần thị Ngọc Bích 6187R

Trần thị Ngọc Bích ( 1939 - 2023 )
chị Ngọc Bích, thuộc thế hệ PCT đầu tiên
 

 Họp mặt tất niên  tháng 1/1964 Đệ nhất A ( PCT 1963-64 )

MungTatNien 6203

T-P: Hàng trước : Trần t Nga, Châu t Yến Loan, Võ t Hồng Đoá, Nguyễn t Em, Nghiêm t Kim Ngân, Tôn nữ Như Hảo, Đào t Thái, Huỳnh t Phú 

Hàng sau: Phan t Thu Liên, Hồ t Minh Châu, Phan t Thu Hà, Nguyễn t Ái, Đặng t Thành, Lưu t Lựu

* Ngô tất Thẩm và Nguyễn Quang Trung ( người cầm mặt nạ con cọp )

 

 
Họp Mặt Kỷ niệm 50 năm thành lập trường PCT, tháng 11, năm 2002 tại California.
 
IMG 6208

1/ t-p : Thầy Tịnh Đức Tôn Thất Toản và bằng hữu.

- hàng đứng sau : Phạm t Quỳnh Chi, Võ t Hồng Đoá, Phan t Thu Liên, Huỳnh t Phú, Phan Thanh Hoà, Phan t Thu Hà.

IMG 6209

2 / - Trịnh t Diệu Lan, Bùi t Hồng Vân , Lê t Cử, Huỳnh t Phú, Võ t Hồng Đoá, Phạm t Quỳnh Chi
- Phan t Thu Liên, Nguyễn diệu Liên Hương, Phan t Thu Hà.

 
IMG 6212 3/ - Võ t Hồng Đoá, Huỳnh t Phú, Phan t Thu Hà, Phan thiện Ái, Võ t Hồng Diệp, Nguyễn t Mộng Hiển, Phan t Thu Liên
 
 

Họp Mặt các trường Trung Học Đà Nẵng tại California ( July 4th 2001 )

HM 6232

1/ Thầy cựu Hiệu trưởng PCT Nguyễn Đăng Ngọc và học trò cũ t-p : Ngô t Phước Khánh, Phạm t Quỳnh Chi, Lê văn Cần.

HM 6221

2/ Cô Phạm Bội Hoàn, thầy Trần Hữu Duận, cô Nguyễn thị Hoàng Oanh, cô An Hà Châu , Phạm t Quỳnh Chi, (?).

 

HM 62203/ t-p : Lâm Xuân Phong, Nguyễn t Xê, Trịnh t Diệu Lan, Phạm t Quỳnh Chi, Nhạc sĩ Trần Nhật Ngân, Sư Tịnh Đức Tôn Thất Toản.

Họp Mặt Trung Học Đà Nẵng tại California ( July 4th 2001)

HM 6200
Cô Phan Mộng Hoàn ( hàng đầu từ phía trái )

Họp Mặt tại Đà Nẵng ngày 11 tháng 8, 2002

HM 6222

t-p :- Hàng ngồi :Huỳnh t Thương, thầy Trần Đại Tăng, Cao Ngọc Trãn, (?)

- hàng đứng :Nguyễn Văn Tuyến, Ngô thế Phiệt, Mai Gia Kim Tri, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Tham, Võ Hoà , Bích

 

Họp Mặt bằng hữu cũ ( Đà Nẵng năm 2000 ; ảnh của Cttn PH )

HM 6224

t-p :- hàng ngồi : Thái, Phạm t Tuyết Nhung, Công tằng Tôn Nữ Phương Huệ

- hàng đứng :(?), Lộc, Phụng Hồng , Lê t Hỷ, Hoàng t Vụ, …..(?)

 

 
PCTTruong Oct 2005 6181

Trường PCT, tháng 10,2005

 
HopMatLienLop 19677 1969 6179

Họp Mặt  của cựu học sinh PCT liên lớp 1967 -1974 ,( năm 2000 tại ĐN ) có được sự hiện diện của các Giáo sư cũ : 

Các Thầy Lê Long Viên, Hà Công Bê ,Trần Đại Tăng , Hoàng Bích Sơn, Trần Trọng Huấn, Lâm Sĩ Liêm và hiền thê .

( Ảnh của Nguyễn Thế Hùng, Toronto ( cựu học sinh lớp 12B4, PCT 1973-74)

 
TraiHe 1960 63 6160
Nữ sinh Đệ Nhị A tại trại Hè toàn trường PCT cuối năm , niên khoá 1962-63
 
PCT DeThat 1954
 
 
Ngô thị Kim Oanh và Lê thị Trang (áo trắng) trong một lần cùng nhau thăm lại Trường cũ, 2001 (ảnh của K.O )
 
NgoTKimOanhLeThiTrang TruocSanTruong
1/ trước cổng trường
 

DP Phan Chau Trinh The Gioi 1

2/ trước thềm lớp Đệ tứ 2 ngày xưa ( 1960-61)
 
Trong sân trường xưa

3/ trong sân trường xưa

 

Mừng Tất niên , tháng 1/1964 của lớp Đệ Nhất A ( PCT 1963-64 )

MungTatNien 6162Ảnh 1 : Thầy Nguyễn Thanh Trầm  ( giáo sư hướng dẫn ) và hai thầy Nguyễn Ngọc Thanh và Lê Quang Mai cùng lớp Đệ Nhất A .
 
MungTatNuen 6158

Ảnh 2 : T-P : Châu t Yến Loan , Nguyễn t Ái ( Thuỳ An ) , Lưu t Lựu, Võ t Hồng Đoá,Đào t Thái ( Kim Hài ), Nguyễn t Em, Đặng t Thành (Đan Thanh ), Huỳnh t Phú, Nghiêm t Kim Ngân, Tôn Nữ Như Hảo, Trần t Nga.

MungTatNien 6161

Ảnh 3 : T-P : Hồ t Minh Châu, Phan t Thu Hà,Tôn Nữ Như Hảo, Phan t Thu Liên, Nghiêm t Kim Ngân, Nguyễn t Em,  Võ t Hồng Đoá, Trần t Nga .

 

 Đại Hội Toàn Thế Giới Kỳ V, California  9 tháng  7 năm  2023

Cựu học sinh Phan Châu Trinh đồng hát bài “Hiệu Đoàn Ca Phan Châu Trinh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

DP Phan Chau Trinh The Gioi 2

Ban tổ chức tặng hoa cho các cựu giáo sư Phan Châu Trinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt) 

 

DP Phan Chau Trinh The Gioi 3

Ông Võ Văn Thiệu (trái) và ông Phan Ứng Thời. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

 

DP Phan Chau Trinh The Gioi 4

Ông Trương Công Lập (trái) và ông Huỳnh Tuấn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)


LopDeThat 57 58R

Lớp ĐỆ THẤT 1 PCT ( nk 1957-58 ) ( ảnh của LTT)
* Dãy bàn phía trái :
từ T - P :
- Bàn đầu :
  Tô t Hạnh, Hồ t Ngộ, Võ t Hồng Đoá (?), Lương t Khiêm Cần, Hoàng t Mộng Thu,Phan t Thu Hà
- Bàn 2 ;
Nguyễn t Bích Lan, Phan t Hoa,Nguyễn t Ái, Phan t Thu Liên, Hiền,Nguyễn t Cần
- Bàn 3 :
  Hồ t Ngọc Hoa, Phạm t Duyệt ,(?),(?), Lê t Trang
 
* Dãy bàn phía mặt :
- Bàn 2 :
  CTTN Phương Huệ (? ), Nguyễn t Thêm ,Lê t Quý Phẩm (?)…
- Bàn 3 : Nguyễn t Mùi (Liên Mai), Nguyễn thị Trân Châu (?).,,

SantaMonica 2009R

Họp Mặt PCT toàn thế giới kỳ I ngày 5 tháng 7 năm 2009 tại Santa Ana, California :
Cô Trần Thị Kim Đính và học trò cũ
( t-p : Võ t Hồng Đoá, Phan t Thu Liên, Nguyễn Phương Minh, Nguyễn Văn Minh,Phan t Thu Hà, Cô Trần Thị Kim Đính, Hồ Mạnh Xuân, Võ Công )


PCT 50NamDaiHoiR2

HM Kỷ niệm ̀50 năm thành lập Trường PCT, Đà Nẵng. Tháng 11/2002 tại Santa Ana, California

Back : L-R : Nguyễn văn Minh , Võ t Thanh Tâm, Minh, Bùi t Hồng Vân, Thái Thanh, Nguyễn Trai, Nguyễn đăng Nam
Front : L-R : Võ T Hồng Đóa, Phan T Thu Liên, Nguyễn diệu Liên Hương, Phan T Thu Hà
 

PCT NienKhoa 1974 5582R

1 / Lớp 10B1 PCT, niên khoá 1973-74

 

PCT NienKhoa 1974 5584R

2/ Cô Phan Mộng Hoàn và học sinh 8B3 , 15 năm sau gặp lại năm 1986

( sau lưng Cô MH là Sơn Lai,Sơn Lồi,Ngọc Toàn…

cạnh Cô là Ng.Thế Dung, Trần Công Đức, Lê Công Tâm )

 

HopMat LienTruongQuangDa BacCali 2023 04 10 A

HopMat LienTruongQuangDa BacCali 2023 04 10 0

HopMat LienTruongQuangDa BacCali 2023 04 10 B

Họp Mặt Liên Trường Đà Nẳng - 2019

NuSinH DeNhiA 62 63 PCT R

Thầy Hiệu trưởng Ngô Văn Chương và nữ sinh Đệ Nhị A PCT ( nk 1962-63 ) , tại trại Hè toàn trường cuối niên khoá 1962-63.

 

PCT 57 64 Saigon

PCT 57 64 Saigon 09072014R

PCT PhoXua3R

PCT 5 64 MXL DaNangR

PCT 57 64 18821

PCT 4X HolidatBeach

Trần thị Ngọc TraiR

 Just found from Archive

( Ảnh của PQC )
HopMatLienTruong July04 2001 01 1: HM liên trường  trung học ĐN July 4th 2001
 
HopMatLienTruong July042001 B
2: Picnic liên trường ĐN ngày july 4th 2001 tại Cali
 

HopMatLienTruong July042001 C
3: Picnic liên trường ĐN, July 4th 2001
 
 

HopMatDNtaiCali 2001R

HM trung học ĐN 2001 tai Cali
Trong hình T sang P:
Trịnh thị Diệu Lan, Phạm thị
Quỳnh Chi , Trần Quang Mẫn một  thân hữu, Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Ngọc, Lê văn Cần, và Nguyễn Phùng Duyên ( Ảnh của PQC )
 OOO
 
Hình ảnh du ngoạn Non Nước, Trước ngày nghỉ Hè 64 Đệ Nhất A (1963-64)
PCT DeNhat63 64 5312
PCT DeNhat63 64 5313
H1 : Võ thị Hồng Đoá, thầy Đặng Như Đức, Phan thị Thu Liên , Vũ Văn Long
H2 : (?), Thu Liên, Hồng Đoá, Cô Bút, thầy Nguyễn Thanh Trầm
 OOO

BoSongHanDN 1954

Nơi bờ sông Hàn, Đà Nẵng
Từ trái sang phải : Tâm , Trần thị Ngọc Trai, Kim Hạnh, Trần thị Ngọc Bích ( PCT 1954)

ThayTrandinhHoanE2

DangThiLieu R

TheThao2

DaiDienPCT 5247R

Cao Ngọc Trãn và Trần Thế Sâm ( cầm quốc kỳ VN ) cùng đoàn tuyển thủ đại diện trường PCT, 
trong một kỳ đại hội thể thao, 
trước 1964, của các trường trung học miền Trung, Việt Nam Cọng Hoà
 

1961 ĐN 1R

Nhóm bạn Đệ tứ 2 , nơi bờ sông Hàn, trước khi nghỉ Hè 1961 ̣( Ảnh của PTD )

De Tu 2 PCT 60 61

Lớp Đệ tứ 2 (nk 1960-61 ) trước cổng trường PCT, ngày cuối năm học. (Ảnh của PNC )

LopNamPhanMongHoan 4238R

 LyTuyetAnhLienHoanPCT 1955
Lý Tuyết Ánh , trong đêm Liên Hoan tất niên  của trường Phan Châu Trinh, 1955

( Hình trong album kỷ niệm của hai chị Ngọc Trai & Ngọc Bích)

LyTuyetAnh 1955

Lý Tuyết Ánh, Đà Nẵng  1955


ThanhThaoDaNang 1956Thanh Thảo, Đà Nẵng 29 tháng 5,1956
( Hình trong album kỷ niệm của hai chị Ngọc Trai & Ngọc Bích)


DeTu2 1960 1961N

Thầy Trần Ngọc Quế (x) và lớp Đệ tứ 2, PCT ngày  cuối  niên khóa 1960-61

 

LopDeTuB2 4223

Lớp Đệ tứ  2 PCT niên khoá 1960-61, ngày cuối năm học.

LopDeTu2 PCT 1955

Lớp Đệ ngũ PCT nk 1953-54

TranThiNgocTraiLanhPhanThuongDanhDu Trần thị Ngọc Trai lãnh phần thưởng Danh dự ,lớp Đệ lục

TraiHeToanTruongPCTtaiLangCo He1958
Trại Hè toàn trường PCT tại Lăng Cô, Hè 1958


LeQuocKhanh 1960 R

Lễ Quốc Khánh 26-10-1960 Việt Nam Cọng Hoà

x : Cô Hoàng Mộng Liên và các nữ sinh hoá trang  trên xe hoa PCT:

Trái sang phải :Hàng trước : Ngô Vương Hoàng ( người thứ ba)

Hàng sau :Nguyễn thị Phượng ( bà Triệu Ẩu )

Trần thị Hà ( bà Trưng Trắc )

Phạm thị Quỳnh Chi ( bà Trưng Nhị)

NusinhPCTdienhanhLeHaiBatrungĐN 1956

Nữ sinh PCT trong buổi diễn hành Lễ Hai Bà Trưng , ĐN 1956

CoVuthịKimHuong nusinhDeThat DeLucPCT TetGiapNgo 1954 A

Cô Vũ thị Kim Hường và các nữ sinh Đệ thất & Đệ lục PCT, Tết Giáp Ngọ 1954

Liên Hoan tất niên PCT 1955

Liên Hoan tất niên PCT, 1955

Thầy Bửu Thiếc hướng dẫn nữ sinh lớp Đệ tứ PCT du ngoạn Non Nước ngày 17 2 1955 4966

Thầy Bửu Thiếc & nữ sinh lớp Đệ tứ PCT du ngoạn Non Nước , ngày 17-2-1955

Trần thị Ngọc Trai 4968

Trần thị Ngọc Trai (1937 - 2005)

ThayCaoHuyHoa LopDeNhatB PCTnk1964 1965R

Thầy Cao Huy Hoá và Lớp Đệ Nhất B, PCT niên khoá 1964-1965
 

LopDeNhiBPCTnk1966 1967R

Lớp Đệ Nhị B , PCT niên khoá 1966-1967

LopDenguPCTnienkhoa1953 1954R

  Lớp Đệ ngũ PCT niên khoá 1953-1954


HoiDongGiaoSu1955 1956R


Tuy in VN 5R
Ngọc Túy,  Bãi biển Nha Trang, ngày về 1965

Tuy in Saigon 10R

Ngọc Túy, Saigon 1965


Tuy in Saigon Dieu Bich RS9R
Vườn bách thảo Sài Gòn , 1965 ( hàng ngồi : hai cḥị Ngọc Trai và Ngọc Bích, thuộc thế hệ̣ PCT đầu tiên )

TuyAustraliaR
Ngọc Túy, New South Wales / Australia

PCT CongTruong He 1963R

Chiều thứ bảy, nơi cổng trường Phan Châu Trinh , mùa Hè 1963. ( Ảnh của KQN )
 
TraiHe 1963R
Trại Hè PCT năm 1963
Từ trái qua phải:
Minh Châu, Thu Thảo,Kim Quy,Minh Mận, Cô Kim Thành, (?) ( Ảnh của KQN )


PCT DeTu 1960 1961R

Đệ tứ 2 , PCT nk 1960-1961.Ngày cuối năm học, nơi bờ sông Hàn ,1961 ( Ảnh của PNC )

Từ trái qua phải :
Hàng 1 :
Phan Văn Chín, Phạm Ngọc Chấn,Nguyễn ( hay Trần ? ) Xuân Quang, Nguyễn Văn Quảng, Phan thị Thu Liên, Phan thị Thu Hà, Phạm thị Duyệt, Nguyễn thị Lạc Giao, Hoàng Thu Hồng,Nguyễn Đăng Khoa, Đỗ Ngọc Lệ, Khương Đại Lượng, Đinh Văn Thìn.
Hàng 2 :
Trần Bích Ngang ,Đặng Kim Hùng,Mai Văn Đính ,Huỳnh Sáo
Hàng 3 :
Lê Đình Hải, Mai Xuân Lương, Lê Khả Trính, Nguyễn Thiếu Ưng, Trần Đình Thắng, Huỳnh Lô, Trần Thiệt, (?), Cao Ngọc Trãn

 

DeNhatA PCT6364

Dệ Nhất A PCT 1963 - 1964

LopHocDauTien PCT1952 1954R

Lớp học đầu tiên của trường Trung học Phan Châu Trinh (1952-1954) tại trường Nam tiểu học Đà Nẵng

PCT 1954
PCT 1961
PCT 1971


BoSongHanDN540011

PCT 57 64 Noi Bo song Han DN

PCT 1957 64

PCT 1957-64

PCT 1957 64 Bai bien Tien Sa 64

PCT 1957-64 - Bãi biển Tiên Sa 64

De Tu PCT19550009

Đệ Tứ PCT  năm 1955

PCT0038

Một cựu PCT 1954-60 ??
 
PhamNgocChan de tuPhạm Ngọc Chấn, 1961 (PCT 1957-1964)

PCT1953 540004

DoiBongRovaBongTronDeNhiC NK 61 62

Đội bóng rổ và bóng tròn Đệ nhị C, NK 61-62 

HopmatTetTanMui1991 TainhaThayL Quang Mai

 BuiThiHong vacacBan01

MyKhe Oct1960

Đệ tứ 2 ( nk 1960-61) Lần du ngoạn Mỹ Khê 10/1960

Hàng đứng :( từ trái qua phải ) Mai Văn Độ, Huỳnh Mai Tính,Huỳnh Sáo, Trần Bích Ngang (?), Trần Đình Thắng, Trần Khánh Dũng, Thầy Nghĩa , Lê Khả Trính ,Tôn Thất Toản, Cao Ngọc Trãn ( đứng phía sau) Nguyễn Thiếu Ưng ( đội mũ trắng), Đỗ Ngọc Lệ, Lê Văn Chơn, Võ Văn Mại ( đội nón ) , ( ?), Nguyễn Văn Quảng (đội nón ).
Hàng ngồi : ( trái qua phải ) - 5 người ngồi hàng phía sau : Trần Minh Tài ,Đinh Văn Thìn, Mai Xuân Lương, Huỳnh Lô ,Trần (hay Nguyễn ?) Xuân Quang
Hàng ngồi phía trước : Trần Minh Xuyên, Khương Đại Lượng, Phạm Ngọc Chấn, Từ Văn Xin, Lê Tự Rô, Nguyễn Thị Thêm, Phạm thị Quỳnh Chi, Châu thị Yến Loan, Nguyễn Thị Bích Lan, Nguyễn thị Ái, Lê Thị Trang, Phan Thị Thu Hà, Hoàng Thu Hồng, Phạm Thị Duyệt, Phan Thị Thu Liên .

PCT CabandamatR

Hình chụp lại trong ĐS 57-64.

Cao Ngọc Trản, bác sĩ mất vì bệnh; Lê Khả Trính, VB Đà Lạt,  BĐ Quân, tử trận; Trần Văn Hội, tử trận ;
Trương Công Tránh bị VC tử hình sau 75 vì tham gia trong lực lượng Phục quốc ở Nam Yên (vùng Bà Nà núi Chúa).

 Bo Song Han DN